Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK132S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Sušice za období 2017 - 2021 včetně návrhu Zadání
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2023 08:06
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Uherské Hradiště
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 22.11.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK132S_navrh_textNavrhu.pdf (1516 kB) - 23.11.2021 08:45:53
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK132S_navrh_textStanoviska.pdf (332 kB) - 23.11.2021 08:45:53
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): ZLK132S_navrh.pdf (499 kB) - 17.08.2023 08:04:03
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK132S_vyhodnoceni.pdf (4815 kB) - 17.08.2023 08:04:03
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.08.2023
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK132S_infoStan.pdf (429 kB) - 17.08.2023 08:06:21
Text stanoviska: ZLK132S_stanoviskoSEA.pdf (429 kB) - 17.08.2023 08:06:21
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: