Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK206F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Hostašovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 11:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.11.2016
Předkladatel: Městský úřad Nový Jičín
IČO předkladatele: 00298212
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK206F_zadani.rtf (1334 kB) - 23.12.2016 08:11:36
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK206F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (703 kB) - 23.12.2016 08:13:11
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK206F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (827 kB) - 23.12.2016 08:12:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2019
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK206F_vyhodnoceni.pdf (5110 kB) - 19.11.2019 11:19:40
Text Hodnocení Natura 2000: MSK206F_Natura.pdf (2078 kB) - 19.11.2019 11:19:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK206F_stanoviskoSEA.pdf (584 kB) - 19.11.2019 11:20:22
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: