Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM583F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Olbramovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2018 11:16
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.10.2017
Předkladatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM583F_zadani.pdf (9179 kB) - 06.11.2017 14:20:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM583F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (88 kB) - 03.01.2018 15:44:40
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM583F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (88 kB) - 03.01.2018 15:44:50
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM583F_navrh.pdf (759 kB) - 27.12.2018 11:15:50
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM583F_vyhodnoceni.pdf (20723 kB) - 27.12.2018 11:15:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.12.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM583F_infoStan.pdf (139 kB) - 27.12.2018 11:16:27
Text stanoviska: JHM583F_stanoviskoSEA.pdf (502 kB) - 27.12.2018 11:16:27
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: