Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK144F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Petrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2016 08:23
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.10.2015
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK144F_zadani.pdf (166 kB) - 16.03.2016 16:18:33
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.11.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK144F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (751 kB) - 16.03.2016 16:19:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 09.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2016
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK144F_vyhodnoceni.pdf (4784 kB) - 04.11.2016 10:44:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK144F_stanoviskoSEA.pdf (1092 kB) - 04.11.2016 10:46:55
Datum veřejného projednání: 19.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2016
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK144F_infoVP.pdf (140 kB) - 23.12.2016 08:23:28