Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM123F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Mokrá-Horákov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2017 11:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.12.2013
Předkladatel: Obecní úřad Mokrá-Horákov
IČO předkladatele: 00282111
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM123F_zadani.pdf (361 kB) - 07.02.2014 11:41:06
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Správa CHKO Moravský kras nevyloučila vliv na příznivý stav EVL ve své působnosti. Dne 11.07.2018 se konalo II. opakované veřejné projednání, v rámci kterého bylo vydáno souborné stanovisko KrÚ JMK č. j. JMK 84324/2018.
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM123F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (427 kB) - 18.02.2014 15:48:09
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM123F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (427 kB) - 18.02.2014 15:48:09
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.06.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM123F_stanoviskoSEA.pdf (550 kB) - 21.06.2017 11:07:22
Datum veřejného projednání: 13.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 07.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2018
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: