Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK045F
Název koncepce: Územní plán Lichnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2015 07:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.08.2013
Předkladatel: Městský úřad Krnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK045F_zadani.pdf (131 kB) - 27.01.2015 07:20:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK045F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (147 kB) - 29.01.2014 18:23:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2014
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK045F_vyhodnoceni.pdf (4000 kB) - 27.01.2015 07:24:30
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.01.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK045F_stanoviskoSEA.rtf (334 kB) - 27.01.2015 07:25:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: