Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM033S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Damnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2022 14:17
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM033S_navrh_textNavrhu.pdf (1680 kB) - 16.12.2020 16:36:12
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHM033S_navrh.pdf (544 kB) - 20.01.2022 12:39:52
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM033S_vyhodnoceni.pdf (6868 kB) - 20.01.2022 12:39:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.01.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM033S_infoStan.pdf (137 kB) - 20.01.2022 14:17:10
Text stanoviska: JHM033S_stanoviskoSEA.pdf (234 kB) - 20.01.2022 12:40:13
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: