Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM308F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Tvarožná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2016 15:18
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.09.2015
Předkladatel: MěÚ Šlapanice, odbor výstavby
IČO předkladatele: 00282651
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM308F_zadani.pdf (890 kB) - 18.11.2015 09:42:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.12.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM308F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (99 kB) - 10.12.2015 16:01:00
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM308F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (99 kB) - 10.12.2015 16:01:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2016
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM308F_vyhodnoceni.pdf (5567 kB) - 12.07.2016 11:39:25
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM308F_infoStan.pdf (452 kB) - 16.11.2016 15:18:35
Text stanoviska: JHM308F_stanoviskoSEA.pdf (452 kB) - 16.11.2016 15:18:35
Datum veřejného projednání: 19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: