Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK353F
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Štíty
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2022 13:37
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.08.2018
Předkladatel: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK353F_zadani.pdf (570 kB) - 02.10.2018 09:13:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.10.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK353F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (320 kB) - 02.10.2018 09:14:59
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK353F_vyhodnoceni.pdf (5883 kB) - 29.04.2022 13:36:53
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.04.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK353F_stanoviskoSEA.odt (33 kB) - 29.04.2022 13:35:07
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: