Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM045S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hostěradice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2021 15:50
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Moravský Krumlov, odb. výstavby a územního plánování
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka: Požadavek na zpracování SEA vyhodnocení uplatněn až v rámci společného jednání dle § 50 odst. 2 SZ - z důvodu nedodržení návrhu zadání ÚP.
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM045S_vyhodnoceni.pdf (39137 kB) - 26.07.2021 15:34:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.06.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM045S_infoStan.pdf (147 kB) - 26.07.2021 15:50:40
Text stanoviska: JHM045S_stanoviskoSEA.pdf (377 kB) - 26.07.2021 15:39:15
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: