Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK200F
Název koncepce: Zpráva o upl. územního plánu Heřmanice u Oder vč. zadání zm. č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 09:13
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 03.06.2016
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK200F_zprava.PDF (187 kB) - 16.11.2016 14:57:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 28.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK200F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (795 kB) - 16.11.2016 14:58:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2017
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK200F_vyhodnoceni.pdf (2356 kB) - 17.08.2017 13:17:29
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK200F_stanoviskoSEA.pdf (572 kB) - 16.03.2018 09:13:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: