Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM576F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Moravská Nová Ves
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2022 10:59
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 16.10.2017
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení územního plánování
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM576F_zprava.pdf (769 kB) - 26.10.2017 10:03:06
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 09.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: JHM576F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.doc (119 kB) - 03.01.2018 15:57:08
Text stanoviska k návrhu zprávy: JHM576F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (119 kB) - 03.01.2018 15:57:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM576F_navrh.pdf (507 kB) - 10.06.2022 10:58:36
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM576F_vyhodnoceni.pdf (22323 kB) - 10.06.2022 10:58:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.06.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM576F_stanoviskoSEA.pdf (1676 kB) - 10.06.2022 10:59:44
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: