Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK087F
Název koncepce: Změna č. 5 Územního plánu Malá Morávka, Karlov pod Pradědem
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2015 14:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.06.2014
Předkladatel: Městský úřad Rýmařov
IČO předkladatele: 00296317
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK087F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (143 kB) - 06.02.2015 08:22:44
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2015
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK087F_vyhodnoceni.pdf (3800 kB) - 09.04.2015 14:14:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK087F_stanoviskoSEA.rtf (334 kB) - 09.04.2015 14:11:58
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: