Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK152F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kašava
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2019 10:20
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 20.12.2016
Předkladatel: Magistrát města Zlína
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK152F_zprava.pdf (170 kB) - 22.02.2017 10:35:47
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 10.01.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ZLK152F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (165 kB) - 22.02.2017 10:24:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK152F_vyhodnoceni.pdf (4915 kB) - 07.08.2019 10:20:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ZLK152F_stanoviskoSEA.pdf (256 kB) - 07.08.2019 10:19:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: