Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK188F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Sobotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2016 17:53
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.01.2016
Předkladatel: Obecní úřad Sobotín, Sobotín 89, 788 16 Petrov nad Desnou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Obecní úřad Sobotín, www.sobotin.cz/úřední deska
Text návrhu zadání: OLK188F_zadani.pdf (5279 kB) - 29.02.2016 17:20:07
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.02.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK188F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (51 kB) - 29.02.2016 17:20:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): OLK188F_navrh.pdf (5722 kB) - 14.11.2016 17:53:49
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK188F_vyhodnoceni.pdf (5722 kB) - 14.11.2016 17:53:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK188F_stanoviskoSEA.docx (47 kB) - 14.11.2016 17:52:23
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: