Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM474F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Pasohlávky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 15:58
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.01.2017
Předkladatel: Obecní úřad Pasohlávky
IČO předkladatele: 00283461
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM474F_zadani.pdf (1000 kB) - 09.01.2017 09:43:41
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.02.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM474F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (273 kB) - 03.02.2017 13:30:48
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM474F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (273 kB) - 03.02.2017 13:30:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM474F_vyhodnoceni.pdf (2540 kB) - 19.12.2017 10:52:24
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM474F_stanoviskoSEA.pdf (468 kB) - 22.02.2018 15:58:06
Datum veřejného projednání: 12.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: