Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK063S
Název koncepce: ÚP Mikolajice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2023 10:34
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Opavy
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): MSK063S_navrh.pdf (957 kB) - 14.12.2023 10:32:48
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK063S_vyhodnoceni.pdf (5903 kB) - 14.12.2023 10:32:48
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: MSK063S_navrhStanoviskoDoss.pdf (394 kB) - 14.12.2023 10:32:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.12.2023
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK063S_stanoviskoSEA.pdf (638 kB) - 14.12.2023 10:34:04
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: