Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM552F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Hrabětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2018 11:21
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 06.09.2017
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM552F_zprava.pdf (830 kB) - 11.09.2017 13:27:08
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 03.10.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: JHM552F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.doc (98 kB) - 04.01.2018 08:54:28
Text stanoviska k návrhu zprávy: JHM552F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (98 kB) - 04.01.2018 08:54:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM552F_navrh.pdf (529 kB) - 27.12.2018 11:20:40
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM552F_vyhodnoceni.pdf (11263 kB) - 27.12.2018 11:20:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.12.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM552F_infoStan.pdf (135 kB) - 27.12.2018 11:21:31
Text stanoviska: JHM552F_stanoviskoSEA.pdf (265 kB) - 27.12.2018 11:21:31
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: