Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM131F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Svatobořice-Mistřín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2016 10:28
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.02.2014
Předkladatel: MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
IČO předkladatele: 00285030
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM131F_zadani.doc (234 kB) - 19.02.2014 10:20:45
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM131F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.zip (32 kB) - 13.01.2017 10:22:31
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM131F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (32 kB) - 13.01.2017 10:22:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM131F_navrh.pdf (520 kB) - 13.01.2017 10:27:56
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM131F_vyhodnoceni.pdf (669 kB) - 13.01.2017 10:27:56
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.12.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM131F_infoStan.pdf (669 kB) - 08.12.2016 10:28:52
Text stanoviska: JHM131F_stanoviskoSEA.pdf (669 kB) - 08.12.2016 10:28:52
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: