Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM031S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2023 14:04
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM031S_navrh_textNavrhu.pdf (630 kB) - 03.08.2020 12:07:25
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM031S_navrh_textStanoviska.docx (57 kB) - 03.08.2020 12:15:54
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHM031S_navrh.pdf (828 kB) - 25.08.2023 14:03:11
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM031S_vyhodnoceni.pdf (27881 kB) - 25.08.2023 14:03:11
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.08.2023
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM031S_infoStan.pdf (163 kB) - 25.08.2023 14:04:10
Text stanoviska: JHM031S_stanoviskoSEA.pdf (236 kB) - 25.08.2023 14:04:10
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: