Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK080F
Název koncepce: ÚP Dolní Moravice změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 16:19
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 03.10.2014
Předkladatel: MěÚ Rýmařov
IČO předkladatele: 00296317
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK080F_zprava.pdf (1157 kB) - 03.11.2014 10:03:29
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 29.10.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK080F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (128 kB) - 03.11.2014 10:04:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2015
Posuzovatel: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK080F_vyhodnoceni.pdf (1463 kB) - 29.02.2016 10:04:46
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.12.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK080F_stanoviskoSEA.rtf (873 kB) - 12.01.2016 12:57:44
Datum veřejného projednání: 01.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK080F_infoVP.pdf (152 kB) - 19.12.2017 16:19:21