Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK006S
Název koncepce: Změna č. 3 Územního plánu Rapotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2021 07:40
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: OLK006S_navrh_textNavrhu.pdf (149 kB) - 10.03.2021 07:35:41
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: OLK006S_navrh_textStanoviska.pdf (378 kB) - 10.03.2021 07:35:41
Posuzovatel SEA: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Posouzení Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK006S_vyhodnoceni.pdf (6699 kB) - 10.03.2021 07:39:02
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: OLK006S_navrhStanoviskoDoss.docx (107 kB) - 10.03.2021 07:39:02
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.03.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK006S_stanoviskoSEA.pdf (268 kB) - 10.03.2021 07:40:37
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: