Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM672F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Kuřim
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2020 13:49
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 27.03.2019
Předkladatel: MěÚ Kuřim, odbor investiční
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM672F_zprava.zip (486 kB) - 01.03.2019 15:32:09
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 26.03.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: JHM672F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (99 kB) - 27.03.2019 15:27:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Mynář Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM672F_vyhodnoceni.pdf (424 kB) - 23.10.2020 13:49:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: