Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM717P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Mikulov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2013 13:30
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00283347
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM717P_navrhZadani.pdf (636 kB) - 07.04.2010 09:02:49
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM717P_stanoviskoNavrhZadani.doc (164 kB) - 27.04.2010 09:32:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): JHM717P_stanoviskoNavrh1.doc (138 kB) - 09.09.2011 12:23:13
Text stanoviska k návrhu (2): JHM717P_stanoviskoNavrh2.doc (193 kB) - 04.10.2013 13:30:30
Důvody ukončení posuzování: