Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM807P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Těšetice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2011 14:52
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM807P_navrhZadani.pdf (87 kB) - 11.01.2011 10:37:40
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM807P_stanoviskoNavrhZadani.doc (66 kB) - 31.01.2011 09:23:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM807P_stanoviskoNavrh1.doc (102 kB) - 28.12.2011 14:52:15
Důvody ukončení posuzování: