Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM862P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Mikulčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2016 11:07
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM862P_navrhZadani.pdf (666 kB) - 21.03.2011 15:25:10
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM862P_stanoviskoNavrhZadani.doc (85 kB) - 12.04.2011 16:36:49
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM862P_stanoviskoNavrh1.pdf (507 kB) - 21.06.2016 11:07:09
Důvody ukončení posuzování: