Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM906P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Vacenovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2016 10:58
Předkladatel: MěÚ Kyjov, úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00285030
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM906P_navrhZadani.pdf (304 kB) - 01.09.2011 10:38:08
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM906P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 29.09.2011 08:26:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM906P_stanoviskoNavrh1.doc (147 kB) - 21.06.2016 10:58:12
Důvody ukončení posuzování: