Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM910P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Strážnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2013 09:07
Předkladatel: MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování
IČ předkladatele: 00285455
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM910P_navrhZadani.pdf (155 kB) - 19.09.2011 15:05:24
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM910P_stanoviskoNavrhZadani.doc (95 kB) - 06.10.2011 16:25:24
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM910P_stanoviskoNavrh1.doc (90 kB) - 24.05.2013 09:07:41
Důvody ukončení posuzování: