Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM946P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hnanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2015 12:14
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování
IČO předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM946P_navrhZadani.pdf (361 kB) - 06.01.2012 10:16:41
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM946P_stanoviskoNavrhZadani.doc (71 kB) - 02.02.2012 11:09:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Dohnal Tomáš Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM946P_stanoviskoNavrh1.pdf (948 kB) - 28.12.2015 12:14:10
Důvody ukončení posuzování: