Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM966P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rohatec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2014 14:34
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM966P_navrhZadani.pdf (2445 kB) - 03.02.2012 10:40:17
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM966P_stanoviskoNavrhZadani.doc (92 kB) - 07.03.2012 15:17:34
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM966P_stanoviskoNavrh1.pdf (549 kB) - 14.07.2014 14:34:20
Důvody ukončení posuzování: