Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM970P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kostice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2015 13:32
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00283061
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM970P_navrhZadani.pdf (850 kB) - 27.02.2015 13:32:22
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM970P_stanoviskoNavrhZadani.doc (72 kB) - 27.02.2012 08:56:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM970P_stanoviskoNavrh1.pdf (658 kB) - 27.02.2015 13:25:51
Důvody ukončení posuzování: