Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK009Q
Název: Změna územního plánu Boží Dar
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2019 10:08
Předkladatel: Ing. Martin Novák a MUDr. Jana Nováková
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK009Q_navrh_textNavrhu.pdf (261 kB) - 03.10.2019 10:08:11
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK009Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (69 kB) - 03.10.2019 10:08:11
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: