Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK010Q
Název: Změna č. 2 územního plánu Útvina
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2019 10:09
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK010Q_navrh_textNavrhu.pdf (654 kB) - 03.10.2019 10:09:07
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK010Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (70 kB) - 03.10.2019 10:09:07
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: