Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK012K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy Karlovy Vary
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2019 14:15
Předkladatel: Statutární město Karlovy Vary
IČO předkladatele: 00254657
Datum zveřejnění: 09.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2019
Text oznámení: KVK012K_oznameni.pdf (11235 kB) - 09.07.2019 09:12:51
Informace o oznámení: KVK012K_infOznam.pdf (98 kB) - 09.07.2019 12:29:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: KVK012K_duvodyUkonceni.zip (108 kB) - 07.11.2019 08:19:41
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: