Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK015S
Název koncepce: ÚZEMNÍ PLÁN CHEB změna č. 19 na základě Zprávy o vyhodnocení ÚP Cheb KVK150F
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2020 08:28
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: Město Cheb web
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 14.12.2017
Poznámka: v rámci Zprávy o uplatňování - viz KVK150F
Posuzovatel SEA: Licková Gabriela Bc., RNDr. PhD.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): KVK015S_navrh.zip (1767 kB) - 24.02.2020 08:28:53
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK015S_vyhodnoceni.pdf (19297 kB) - 24.02.2020 08:27:28
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: KVK015S_navrhStanoviskoDoss.docx (43 kB) - 24.02.2020 08:27:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.02.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK015S_stanoviskoSEA.doc (98 kB) - 24.02.2020 08:28:13
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: