Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK021Q
Název: ODRAVA Změna č. 3 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2020 15:51
Předkladatel: KARTARENA s. r. o.
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK021Q_navrh_textNavrhu.pdf (373 kB) - 06.10.2020 15:51:08
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK021Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (89 kB) - 06.10.2020 15:51:08
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: