Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK035F
Název koncepce: Územní plán Verušičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2015 10:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.04.2012
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.04.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK035F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (64 kB) - 02.10.2015 10:51:35
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.10.2013
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK035F_vyhodnoceni.pdf (550 kB) - 05.02.2015 10:07:57
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.04.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK035F_stanoviskoSEA.doc (71 kB) - 23.04.2014 09:17:57
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: