Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK050Q
Název: HABARTOV - Změna ÚP č. 7
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2023 07:24
Předkladatel: Městský úřad Sokolov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 08.03.2023
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK050Q_navrh_textNavrhu.zip (2879 kB) - 09.03.2023 07:24:39
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK050Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (83 kB) - 09.03.2023 07:24:39
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: