Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK005S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Jílové u Držkova - změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 31.12.2019 13:15
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Železný Brod
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 07.10.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK005S_navrh_textNavrhu.pdf (487 kB) - 31.12.2019 13:15:36
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK005S_navrh_textStanoviska.pdf (347 kB) - 31.12.2019 13:15:36
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: