Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK006S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Ktová - 1. změna
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2020 08:29
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Turnov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 05.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK006S_navrh_textNavrhu.pdf (3855 kB) - 21.02.2020 08:28:43
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK006S_navrh_textStanoviska.pdf (320 kB) - 21.02.2020 08:29:46
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: