Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK007K
Název koncepce: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2019 16:08
Předkladatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 09.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2019
Text oznámení: LBK007K_oznameni.pdf (6147 kB) - 09.10.2019 13:26:30
Informace o oznámení: LBK007K_infOznam.pdf (411 kB) - 09.10.2019 13:26:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK007K_infZjistovaci.pdf (547 kB) - 13.11.2019 16:08:25
Závěr zjišťovacího řízení: LBK007K_zjistovaci.pdf (547 kB) - 13.11.2019 16:01:50
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: