Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45129/ENV/06, 42243/ENV/11, 37981/ENV/16, MZP/2021/710/4975
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
11038/1710/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Sulek Bohumil Ing., CSc.; OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Na Pláni 2863/9
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5
Zaměstnavatel - PSČ: 150 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 353 194
Bydliště - ulice: Na pláni 2863/9
Bydliště - město: Praha 5
Bydliště - PSČ: 150 00
Bydliště - telefon: 602 353 194
Email: bob.sulek@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: