Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP249K
Název koncepce: Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2017 09:13
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 28.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2017
Text oznámení: MZP249K_oznameni.pdf (1387 kB) - 23.06.2017 14:10:15
Informace o oznámení: MZP249K_infOznam.pdf (200 kB) - 23.06.2017 14:10:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP249K_infZjistovaci.pdf (194 kB) - 01.08.2017 09:13:03
Závěr zjišťovacího řízení: MZP249K_zjistovaci.pdf (254 kB) - 01.08.2017 09:13:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce byla předána Krajskému úřadu kraje Vysočina. V současnosti je vedena pod kódem VYS021K