Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP162K
Název koncepce: Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2014 10:24
Předkladatel: Město Kladno
IČO předkladatele: 00234516
Datum zveřejnění: 11.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2013
Text oznámení: MZP162K_oznameni.zip (1722 kB) - 03.09.2013 14:12:43
Informace o oznámení: MZP162K_infOznam.pdf (158 kB) - 03.09.2013 14:12:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP162K_infZjistovaci.pdf (131 kB) - 22.10.2013 10:21:29
Závěr zjišťovacího řízení: MZP162K_zjistovaci.pdf (179 kB) - 22.10.2013 10:21:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP162K_vyhodnoceni.zip (15878 kB) - 29.05.2014 10:24:07
Návrh koncepce: MZP162K_navrh.zip (11363 kB) - 29.05.2014 10:24:07
Informace o návrhu koncepce: MZP162K_infNavrh.pdf (140 kB) - 04.02.2014 16:07:12
Datum veřejného projednání: 19.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP162K_infVP.pdf (74 kB) - 21.02.2014 12:25:15
Zápis z veřejného projednání: MZP162K_zapisVP.zip (115 kB) - 31.03.2014 10:29:55
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP162K_infStanovisko.pdf (136 kB) - 15.05.2014 09:38:48
Text stanoviska: MZP162K_zaverStan.pdf (199 kB) - 15.05.2014 09:38:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: