Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP269K
Název koncepce: Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2022 13:24
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 03.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2020
Text oznámení: MZP269K_oznameni.zip (7610 kB) - 27.05.2020 06:38:43
Informace o oznámení: MZP269K_infOznam.pdf (259 kB) - 27.05.2020 06:38:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP269K_infZjistovaci.pdf (156 kB) - 03.07.2020 10:32:56
Závěr zjišťovacího řízení: MZP269K_zjistovaci.pdf (175 kB) - 03.07.2020 10:32:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP269K_vyhodnoceni.zip (6268 kB) - 11.01.2021 14:05:35
Návrh koncepce: MZP269K_navrh.pdf (4554 kB) - 11.01.2021 14:05:35
Informace o návrhu koncepce: MZP269K_infNavrh.pdf (204 kB) - 13.01.2021 08:56:41
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP269K_infStanovisko.pdf (184 kB) - 29.07.2021 11:07:02
Text stanoviska: MZP269K_zaverStan.zip (505 kB) - 29.07.2021 11:07:02
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP269K_infVyporadani.zip (1077 kB) - 21.06.2022 13:24:17
Schválená koncepce: MZP269K_schvalenaKoncepce.pdf (7158 kB) - 21.06.2022 13:24:17
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: