Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK009K
Název koncepce: Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2022 17:04
Předkladatel: Statutární město Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 05.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2021
Text oznámení: LBK009K_oznameni.zip (8445 kB) - 03.08.2021 13:42:16
Informace o oznámení: LBK009K_infOznam.pdf (380 kB) - 05.08.2021 09:15:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK009K_infZjistovaci.pdf (668 kB) - 09.09.2021 12:58:56
Závěr zjišťovacího řízení: LBK009K_zjistovaci.pdf (668 kB) - 09.09.2021 12:58:56
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: LBK009K_vyhodnoceni.zip (5965 kB) - 17.01.2022 12:43:29
Návrh koncepce: LBK009K_navrh.pdf (7409 kB) - 17.01.2022 12:43:29
Informace o návrhu koncepce: LBK009K_infNavrh.pdf (433 kB) - 17.01.2022 12:43:29
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: LBK009K_infStanovisko.pdf (673 kB) - 02.03.2022 17:04:38
Text stanoviska: LBK009K_zaverStan.pdf (673 kB) - 02.03.2022 17:04:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: LBK009K_schvalenaKoncepce.zip (20523 kB) - 02.03.2022 17:04:38
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: