Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP175K
Název koncepce: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 – 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2015 16:28
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 11.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2014
Text oznámení: MZP175K_oznameni.zip (9958 kB) - 23.01.2014 12:52:01
Informace o oznámení: MZP175K_infOznam.pdf (174 kB) - 30.01.2014 10:12:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP175K_infZjistovaci.pdf (162 kB) - 17.04.2014 08:51:38
Závěr zjišťovacího řízení: MZP175K_zjistovaci.pdf (189 kB) - 17.04.2014 08:51:38
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP175K_vyhodnoceni.zip (11093 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Návrh koncepce: MZP175K_navrh.pdf (1349 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Informace o návrhu koncepce: MZP175K_infNavrh.pdf (148 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Datum veřejného projednání: 23.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP175K_infVP.pdf (507 kB) - 10.06.2014 10:26:48
Zápis z veřejného projednání: MZP175K_zapisVP.zip (2098 kB) - 14.07.2014 11:52:20
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP175K_mezistatSea.pdf (151 kB) - 05.06.2014 14:02:42
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP175K_infStanovisko.pdf (146 kB) - 21.08.2014 18:20:16
Text stanoviska: MZP175K_zaverStan.pdf (186 kB) - 21.08.2014 18:20:16
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP175K_schvalenaKoncepce.zip (2272 kB) - 07.09.2015 16:28:50
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: