Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP122K
Název koncepce: Aktualizovaná Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016, po aktualizaci na léta 2010-2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2012 16:10
Předkladatel: Moravskoslezský kraj
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 09.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP122K_oznameni.zip (10406 kB) - 29.12.2011 14:36:52
Informace o oznámení: MZP122K_infOznam.pdf (144 kB) - 29.12.2011 14:36:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP122K_zjistovaci.zip (272 kB) - 05.03.2012 13:25:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP122K_vyhodnoceni.pdf (3257 kB) - 23.03.2012 16:09:49
Návrh koncepce: MZP122K_navrh.pdf (344 kB) - 23.03.2012 16:09:49
Informace o návrhu koncepce: MZP122K_infNavrh.pdf (136 kB) - 23.03.2012 16:09:49
Datum veřejného projednání: 18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP122K_infVP.doc (194 kB) - 04.04.2012 09:42:10
Zápis z veřejného projednání: MZP122K_zapisVP.PDF (86 kB) - 20.04.2012 12:11:41
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP122K_zaverStan.zip (266 kB) - 18.05.2012 16:10:14
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: