Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP292K
Název koncepce: Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2021 15:35
Předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
IČO předkladatele: 00022985
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP292K_oznameni.zip (7114 kB) - 03.05.2021 15:35:12
Informace o oznámení: MZP292K_infOznam.pdf (189 kB) - 03.05.2021 15:35:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: