Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP292K
Název koncepce: Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2021 14:47
Předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
IČO předkladatele: 00022985
Datum zveřejnění: 12.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2021
Text oznámení: MZP292K_oznameni.zip (7114 kB) - 03.05.2021 15:35:12
Informace o oznámení: MZP292K_infOznam.pdf (189 kB) - 03.05.2021 15:35:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP292K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 08.06.2021 11:02:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP292K_zjistovaci.pdf (207 kB) - 08.06.2021 11:02:52
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP292K_vyhodnoceni.pdf (3049 kB) - 04.08.2021 09:43:24
Návrh koncepce: MZP292K_navrh.pdf (1485 kB) - 04.08.2021 09:43:24
Informace o návrhu koncepce: MZP292K_infNavrh.pdf (206 kB) - 04.08.2021 09:43:24
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP292K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 23.09.2021 15:56:34
Text stanoviska: MZP292K_zaverStan.pdf (209 kB) - 23.09.2021 15:56:34
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP292K_infVyporadani.pdf (721 kB) - 12.10.2021 14:47:31
Schválená koncepce: MZP292K_schvalenaKoncepce.zip (1357 kB) - 12.10.2021 14:47:31
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: