Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP255K
Název koncepce: Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2022 12:39
Předkladatel: Liberecký kraj
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 24.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2017
Text oznámení: MZP255K_oznameni.zip (6329 kB) - 18.10.2017 14:39:35
Informace o oznámení: MZP255K_infOznam.pdf (201 kB) - 18.10.2017 14:39:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP255K_infZjistovaci.pdf (196 kB) - 29.11.2017 09:14:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP255K_zjistovaci.pdf (270 kB) - 29.11.2017 09:14:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP255K_vyhodnoceni.zip (9840 kB) - 11.03.2020 14:37:47
Návrh koncepce: MZP255K_navrh.zip (353235 kB) - 11.03.2020 14:37:47
Informace o návrhu koncepce: MZP255K_infNavrh.pdf (149 kB) - 11.03.2020 14:37:47
Datum veřejného projednání: 22.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP255K_infVP.pdf (238 kB) - 05.06.2020 13:11:11
Zápis z veřejného projednání: MZP255K_zapisVP.pdf (154 kB) - 01.07.2020 10:45:04
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP255K_infStanovisko.pdf (120 kB) - 02.02.2022 15:01:29
Text stanoviska: MZP255K_zaverStan.zip (416093 kB) - 02.02.2022 15:02:14
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP255K_infVyporadani.pdf (228 kB) - 01.04.2022 12:39:11
Schválená koncepce: MZP255K_schvalenaKoncepce.7z (41051 kB) - 01.04.2022 12:39:11
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: